Albanian Albanian
Pro European Students Union

Unioni i Studentëve Pro Europian

Activities / Photos

To view photos you need to be member in facebook.com

"Click on the link to view photos"

 

– Trajnimi Career Planning – 

– Java e Filmit të Studentëve Pro Europian

 Fakulteti Juridik | Bistro Bar – 13.04.2012

– From_London_for_Pro_European_Students_Union

– Around Kosova  -I-

– Around Kosova -II-

– Around Kosova -III-

– Around Kosova -IV-

 Fakulteti Juridik – Vizitë në Kuvendin e Kosovës

– Fakulteti Juridik – Trajnimi mbi hartimin e Projekteve

– Balkan Trip (Dubrovnik, Kotor, Budva,Ulqin, Shkodra,Prizren)  11.11.2011 

– Independence DAY PARTY 

– Fakulteti Ekonomik – Vizitë Kuvendit të Kosovës

– Vizita në Brezovicë 2010

– Vizita në Shqipëri 2011

– Trajnimi per Udheheqje dhe Leedership August 18, 2011

– Trajnimi per Paqe dhe Tolerance August 15, 2011

– Trajnimi mbi Menaxhimin e Projekteve August 13, 2011

– Surprise- Just another Activity !

– Vizita në Shqipëri 2010

– 28 Nëntori

– Vizitë në Prekaz dhe Gllogjan

– Ndarja e Mirënjohjeve

– Turkey Trip – I-

– Turkey Trip – II-

– Turkey Trip – III-

– Turkey Trip – IV-

– Turkey Trip – V-

– Turkey Trip – VI-

– Turkey Trip – VII-

– Turkey Trip – VIII-

– Turkey Trip – IX-

– Turkey Trip – X-

– Photos of ( Albanian Trip, Trainings,Partys, and other activities)

– 1 May Activities

– Trainings for Peace

– Trainings for Leedership

– Oxygen Show

– Sports Activities