Albanian Albanian
Pro European Students Union

Unioni i Studentëve Pro Europian

USPE – vizite studimore ne Turqi !

January 27, 2013 USPE Comments

uspe

Unioni i Studenteve Pro Europian, në vazhdën e aktiviteteve do të realizoj vizitën e radhës studimore për në Turqi.

USPE të hënën me 28 Janar 2013, do te niset me anetaret studentë nga te gjitha njësite akademike të UP-ës për vizitë studimore në Istambul dhe Bursa të Turqisë, atje studentët do të kenë mundesi te njihen me kulturen, traditen, doket zakonet, shtrirjen gjeografike, aktivitetin historik, arkitekturen, zhvillimet ekonomike e politike, Universitetet , përfaqesimet studentore, shoqerinë civile, mediat. vendet turistike e atraktive qe ofron ky shtet mik.

Cdo herë USPE me të tilla aktivitete synon të kontribuoj në shoqerinë Kosovare (studentet) të rinjët, që të avancoj vlerat e miëfillta akademiko-intelektuale në mënyre që përmes përvojave të fituara të krijoj qëndrueshmeri të zhvillimit të resurseve humane.

Unioni i Studenteve Pro Europian falenderon të gjithë anëtarët – studentet që dhanë e vazhdojnë të japin kontribut të cmuar për organizateën dhe mundesojne që të organizohen aktivitete kreative, poashtu falenderim të vecantë për mundesitë e ofruara dhe mikpritjen e ngrohte qe cdo herë bëne shteti mik.

Nisja do të bëhet në ora 09:45 – përballë fakultetit të Filologjik të Universitetit të Prishtinës, ndërkaq 51 studentë nga fakultete të ndryshme të UP-ës do të qëndrojnë për shtatë rresht në Istambul dhe Bursa të Turqisë.

Be part of us | be part of the activity
http://www.topuspe.com
http://www.facebook.com/topuspe

Previous Post

Next Post