Albanian Albanian
Pro European Students Union

Unioni i Studentëve Pro Europian

February 16, 2012

Korrupsion edhe në arsim!

PRISHTINË – Korrupsioni në Kosovë ka përfshirë edhe sistemin e arsimit. Sipas përfaqësuesve të studentëve dhe organizatave joqeveritare që merren me këtë çështje, korrupsioni në këtë sektor fillon nga institucionet...

February 16, 2012

EULEX-i t’i lirojë të arrestuarit!

Sejdi Demiri, kryetar i Koalicionit për Demokraci, ka thënë se është vullneti i qytetarëve të Kosovës për liri, demokraci dhe pavarësi, andaj akuzat dhe prangosja e çdo pjesëtari te UÇK-së...

February 16, 2012

Ministri Hoxhaj mori pjesë në ceremoninë e fillimit të vitit akademik në UP

“Janë disa ide dhe ideale që kanë mbajt Republikën e Kosovës. Këto ideale dhe këto ide kanë lindur dhe janë zhvilluar në Universitetin e Prishtinës, sepse Universiteti i Prishtinës ka...

February 16, 2012

UP, kërkohen taksa më të ulëta në master

Studentët e Universitetit të Prishtinës (UP) kërkojnë zbritjen e taksave për studimet master, pasi që e konsiderojnë se taksa e tashme e aplikuar nga UP është shumë e lartë për...

February 16, 2012

Studentët duan më shumë vende në master!

“Tash kur u bë edhe zbritja e taksave të shkollimit në nivelin bachelor dhe zvogëlim të vendeve për studim me korrespondencë është e favorshme dhe për Universitetin të ketë më...

1 27 28 29 30 31