Albanian Albanian
Pro European Students Union

Unioni i Studentëve Pro Europian

Qeverisja

Unioni i Studentëve Pro Europian përbëhet nga tre organe kryesore:

  • Kuvendin e Anëtarëve
  • Këshillin Drejtues të Organizatës
  • Kryesia e Organizatës

________________________________________________________________________

Kryesia e ngushtë përbëhet nga:

Egzon Daku – Kryetar

Kushtrim Tërshana – Nënkryetar

Mentor Dëvodeli – Nënkryetar

Orsalina çollaku – Nënkryetare

Miranda Lushaj – Nënkryetare

Arianit Zeqiri – Nënkryetar

Betim Sherifi – Sekretar i përgjithshëm

Organizata poashtu ka degët e saj në të gjitha Universitetet Publike në Kosovë, dhe si e tillë funksionon me të njejtën strukturë organizative.