Albanian Albanian
Pro European Students Union

Unioni i Studentëve Pro Europian

Aktivitetet 2014

Unioni i Studentëve Pro Europian

Akitivitetet 2014:

USPE Talk

Debat: Pajtimi Regjional dhe Bashkëpunimi Ndëretnik

Brezovica 2014

Ligjëratë: Mendimi Kritik me Ilir Dedën (Gjilan)

Ligjëratë: Mendimi Kritik me Ilir Dedën (Prizren)

Ceremonia e 4 vjetorit të USPE-së

Around Kosova III

Workshop of USPE Campaign’s strategy

Trajnimi: Udhëheqja dhe Menaxhimi në Shkollë

Oxygen Show

Vizitë në Panairin e Përgjithshë Ndërkombëtar – Prishtina 2014

Aksioni për Dhurimin e Gjakut

Dita e Europës – Protesta

Trajnimi: Menaxhimi dhe Hartimi i Projekteve

Takimi me studentë në Gjilan

Debat mbi gjendjen ekonomike në Kosovë

YAC – Trajnimi me studentët e Fakultetit të Edukimit

YAC – Trajnimi me studentët e Fakultetit Ekonomik

YAC – Trajnimi me absolventët e Fakultetit Ekonomik

Moduli 2-të i Trajnimit: “Hartimi dhe Menaxhimi i Projekteve”

#USPE1

Stresi dhe Menaxhimi i tij – Fakulteti i Edukimit

Stresi dhe Menaxhimi i tij – Fakulteti Ekonomik

Ta pastrojmë Kosovën me #USPE1

Ligjëratë në Fakultetin e Arteve nga Kostumografi IZET CURRI

Marshi – USPE

Trajnimi për vullnetarizëm – Fakulteti Ekonomik

Trajnimi për vullnetarizëm – Fakulteti Juridik

Trajnimi për vullnetarizëm – Fakulteti i Edukimit

Çertifikimi i studentëve për Vullnetarizëm

Çertifikimi i studentëve për Hartim të Projekteve

Kuvendi i III-të zgjedhor i USPE-së

Kthehu tek Aktivitetet

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *