Albanian Albanian
Pro European Students Union

Unioni i Studentëve Pro Europian

Aktivitetet 2011

Unioni i Studentëve Pro Europian

Akitivitetet 2011:

Vizita ne Kuvendin e Kosovës

Shqipëria 2011

Trajnimi: Menaxhimi i Projekteve

Trajnimi: Paqe dhe Tolerancë

Trajnimi: Udhëheqje dhe Lidership

Protesta kundër mbylljes së drejtimeve të Fakultetit të Edukimit

Ndarja e Mirënjohjeve për Profesorë, Studentë dhe Donatorë

Vizitë Studimore në Turqi 2011 (Album 1, Album 2, Album 3, Album 4, Album 5, Album 6, Album 7, Album 8, Album 9, Album 10)

Balkan Trip 2011

Turnir në Futboll për 28 Nentor

28 Nëntor 2011

 

Kthehu tek Aktivitetet

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *