Albanian Albanian
Pro European Students Union

Unioni i Studentëve Pro Europian

Aktivitete

Unioni i Studentëve Pro Europian

Unioni i Studenteve Pro Europian si organizates masovike studentore ne Republiken e Kosoves, e cila vepron ne shumicen e Universiteteve publike ne vend, disa nga aktivitetet e saj i ka te paraqitura ne facebook, ku permes linqeve te meposhtme munde te keni qasje.

Akitivitetet:

Viti 2010

Viti 2011

Viti 2012

Viti 2013

Viti 2014

Viti 2015

Për të parë më gjerësisht aktivitetet tona ju lutem të vizitoni fan page-in tonë në facebook:

https://www.facebook.com/topuspe/

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *